SCOOR-register

Bent u op zoek naar een opleidingsinstituut voor een OR-cursus of training? Raadpleeg dan het SCOOR-register hieronder. De opleidingen worden aangeboden in de vorm van maatwerktrainingen en/of in de vorm van standaardcursussen. 
 
Recente wijzigingen in
het SCOOR-register

Opleidingsinstituut (Contactgegevens) Geldig voor cursus
Standaard Maatwerk
academie voor Medezeggenschap - ja
Adviesbureau ATIM ja ja
CAOP ja ja
Cintea ja ja
CursOR - ja
Durv Training en Advies - ja
GITP Medezeggenschap ja ja
Haagse Beek organisatieadvies - ja
INFÁCY Advies en Traning
- ja
KGCA ja ja
Loof training en advies  ja ja
Moovs - ja
SBI Formaat ja ja
Stavoor bv ja ja
Waarde voor Organisaties (WvO) bv - ja
WVM (Werkplaats voor Medezeggenschap) - ja