SCOOR bewaakt kwaliteit opleidingen
Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Certificering: voor een goede kwaliteit
Een goede scholing van OR-leden draagt bij aan de medezeggenschap in een organisatie. Maar hoe weet je welk opleidingsinstituut is staat is een OR-cursus of –training van kwaliteit te geven? Met de certificering van SCOOR kunnen de OR en de ondernemer erop vertrouwen dat opleidingsinstituten over voldoende kennis en kwaliteit beschikken om OR-leden naar behoren te scholen. Stichting SCOOR laat de instituten onderzoeken aan de hand van criteria. 

Informatie over certificering opleidingsinstituten
SCOOR geeft informatie over certificering en gecertificeerde instituten. Zo kunnen OR’en, ondernemers, medezeggenschapsorganisaties, opleidingsinstituten, adviseurs, opleiders, vakbladen en websites zien welke eisen SCOOR aan opleidingsinstituten stelt en welke gekwalificeerde opleidingsinstituten zijn opgenomen in het 
SCOOR-register.

LinkedIn Twitter