Certificeringsregeling

De certificering door Stichting SCOOR gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal.

Verder is een aantal overige documenten relevant voor certificering door Stichting SCOOR.

Certificeringsregeling van Stichting SCOOR

Overige documenten

Naast de Certficeringsregeling, zijn de volgende documenten relevant in het kader van voor certificering door Stichting SCOOR: