Over stichting SCOOR

De belangrijkste taken van de stichting SCOOR zijn:
  • Opstellen certificeringsregeling;
  • Aansturen auditbureau dat opleidingsinstituten beoordeelt;
  • Beoordelen van verzoeken om certificering van opleidingsinstituten voor vorming en scholing OR-Leden (verlenen, verlengen respectievelijk intrekken van certificaten);
  • Informeren van OR-leden en opleidingsinstituten over certificering en gecertificeerde instituten;
  • Informeren van gecertificeerde opleidingsinstituten en opleiders.