Samenstelling stichting SCOOR

Het bestuur van stichting SCOOR is als volgt samengesteld:
  • een onafhankelijk voorzitter, benoemd door Sociaal-Economische Raad (SER), op advies van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM);
  • twee leden door de centrale werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid door de overheidswerkgevers vertegenwoordigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO);
  • drie leden door de centrale werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid door de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ).

De personele samenstelling van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden is als volgt:

 

Leden Plaatsvervangende leden
Voorzitter:  
prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq  
Ondernemersleden  
drs. A. (Alfred) van Delft
(VNO-NCW)
-
drs. A.L.M. Dumoulin (MKB-Nederland)
-

drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje
(VSO)

Ir.Ing. R. (Rianne) Becht
Werknemersleden  
drs. P.H.M. (Peter) de Jong 
(FNV)
mr. H. (Rik) van Steenbergen
mr. K.M.M.E. (Kyra) Keybets
(CNV)
drs. L. (Leon) de Jong
mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP) S.F. (Sacha) Heemskerk LLM 
BVMZ  
J. (Jaap) Jongejan