Samenstelling stichting SCOOR

Het bestuur van stichting SCOOR is als volgt samengesteld:
  • een onafhankelijk voorzitter, benoemd door Sociaal-Economische Raad (SER), op advies van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM);
  • twee leden door de centrale werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid door de overheidswerkgevers vertegenwoordigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO);
  • drie leden door de centrale werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SER;
  • een lid door de Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ).

De personele samenstelling van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden is als volgt:

 

Leden Plaatsvervangende leden
Voorzitter:  
prof. dr. S.G. (Fieke) van der Lecq  
Ondernemersleden  
drs. A. (Alfred) van Delft
(VNO-NCW)
-
drs. A.L.M. Dumoulin (MKB-Nederland)
-

drs. N. (Nelly) Riksen-Borsje
(VSO)

Ir.Ing. R. (Rianne) Becht
Werknemersleden  
drs. N.J. (Niko) Manshanden 
(FNV)
mr. H. (Rik) van Steenbergen
mr. K.M.M.E. (Kyra) Keybets
(CNV)
-
Mr. C.C. (Klaartje) de Boer (VCP)
BVMZ  
J. (Jaap) Jongejan