Organisatie SCOOR

Het bestuur van stichting SCOOR is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het nemen van besluiten over het verlenen, verlengen dan wel intrekken van certificaten. Het bestuur kan besluiten om een of meer (ad hoc) werkgroepen in te stellen, met specifieke taken zoals het opzetten en/of beheren van de certificeringsregeling.
SCOOR wordt gefinancierd uit bijdragen die de opleidingsinstituten aan de stichting moeten betalen voor de certificering.