Jaarverslagen 2015 stichting SCOOR


Voorwoord: SCOOR-certificaat steeds bekender

In 2015 heeft Stichting SCOOR zich krachtig gepositioneerd in de wereld van de OR-opleidingen. Na de start in 2014 moest de markt nog even wennen aan het nieuwe certificaat, maar in oktober 2015 werd het tiende SCOOR-certificaat uitgereikt. Daarna liep het aantal op tot twaalf. Bovendien waren er aan het einde van het jaar nog acht aanvragen in behandeling. Lees verder

Bestuurswerkzaamheden

In de verslagperiode heeft het bestuur drie keer vergaderd: in maart, juni en november. In de bestuursvergadering van juni heeft het bestuur zichzelf tot doel gesteld om minimaal vijf aanvragen tot certificering op jaarbasis te ontvangen. Lees verder