Overzicht certificeringsaanvragen

Stichting SCOOR heeft van onder meer de volgende opleidingsinstituten een aanvraag tot certificering ontvangen:

De aanvraagprocedure loopt momenteel. Nadat het opleidingsinstituut gecertificeerd is door SCOOR, wordt het in het SCOOR-register vermeld.