Scholingsrecht leden ondernemingsraad

Scholingsrecht voor leden OR
Leden van de ondernemingsraad hebben een scholingsrecht. Dit staat omschreven in artikel 18 van de Wet op de ondernemingraden. De werkgever is verplicht de leden van de OR een aantal dagen per jaar de gelegenheid te bieden zich te scholen. Dit gebeurt in werktijd en met behoud van loon.

Aantal scholingsdagen in overleg bepalen
OR-leden kunnen zelf bepalen welke cursus of training zij nuttig vinden. Het aantal scholingsdagen voor OR-leden wordt door de ondernemer en OR (in) gezamenlijk (overleg) vastgesteld. De wet noemt een minimum aantal dagen en uren dat OR-leden zich mogen laten scholen. De ondernemer behoort de kosten te betalen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de scholing en vorming van OR-leden.

Zie artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden