OR Opleidingen

OR-opleidingen met kwaliteit

OR-opleidingsinstituten die aan de criteria van de certificeringsregeling voldoen, krijgen van Stichting SCOOR een certificaat. Daarmee kunnen de instituten aantonen dat ze opleidingen van een behoorlijke kwaliteit kunnen leveren. En zo weten OR en ondernemer dat deze opleidingsinstituten in staat zijn goede OR-cursussen en –trainingen aan te bieden. Op welke onderdelen beoordeelt SCOOR een opleidingsinstituut?

Zoekt u een cursus of training?

Bent u op zoek naar een opleidingsinstituut voor een OR-cursus of training? Raadpleeg dan het SCOOR-register. De opleidingen worden aangeboden in de vorm van maatwerktrainingen en/of in de vorm van standaardcursussen.

SCOOR certificeert sinds oktober 2013

De certificering van opleidingsinstituten door SCOOR is in oktober 2013 gestart. Sinds 1 januari 2013 is er een overgangsregeling. De overgangsregeling komt er onder meer op neer dat instituten met een GBIO-erkenning de lopende erkenning behouden. U vindt deze instituten in het SCOOR-register.