SCOOR aanwezig op de landelijke VGWM-dag 2017

15 maart 2017

Op donderdag 16 maart vindt in de Jaarbeurs Utrecht de Landelijke VGWM-dag 2017 plaats. Deze dag is vooral bestemd voor OR-leden, VGWM-commissarissen, arbodeskundigen en preventiemedewerkers. Naast een centraal programma zijn er twee rondes met keuzesessies. Bij de SER-stand komt u alles te weten over het kwaliteitskeurmerk voor ondernemingsraadopleidingen van Stichting SCOOR en zijn allerhande publicaties en brochures verkrijgbaar, ook van de Bedrijfscommissies en de Commissie Bevordering Medezeggenschap.