SCOOR special: Voor waardevolle medezeggenschap

November 2015

Waardevolle medezeggenschap is gebaat bij goede opleiding en training. De meeste OR-leden brengen zo nu en dan een dag door in een trainingslokaal om hun kennis en vaardigheid aan te scherpen. Maar hoe weet je of het trainingsbureau dat je op het op het oog hebt goede kwaliteit levert? Er is een eenvoudige manier om dit objectief te beoordelen.

Met dit doel is in 2014 de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden - Stichting SCOOR - van start gegaan. Stichting SCOOR certificeert OR-trainingsbureaus. Inmiddels zijn 10 bureaus gecertificeerd. Ook zijn er nog 10 aanvragen in behandeling.

Ter gelegenheid van de uitreiking van het 10de certificaat wordt bijgaande ‘special’ uitgegeven. Hierin vertellen twee OR-trainingsbureaus en twee OR-voorzitters over de waarde die het SCOOR-certificaat voor hen heeft. Ook wordt ingegaan op de onafhankelijke beoordeling of een opleidingsinstituut voldoet aan de eisen die de Stichting SCOOR stelt.

Wanneer u als OR-lid, bestuurder/ondernemer of OR-trainingsbureau wil weten welke waarde het SCOOR-certificaat voor u heeft, lees dan deze special.