SCOOR-jaarverslag 2014: SCOOR goed op weg

2 juli 2015

In 2014 werd het eerste SCOOR-certificaat uitgereikt aan een OR-opleidingsinstituut dat voldoet aan de kwaliteitseisen die Stichting SCOOR stelt. Een flink aantal opleidingsinstituten vroeg certificering aan en in 2015 zal SCOOR zich verder ontwikkelen als keurmerk voor OR-opleidingsinstituten. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Stichting Certificering Opleidingen Ondernemingsraden (SCOOR).

SCOOR is in 2013 door de SER opgericht en heeft tot doel om de kwaliteit van opleidingen van ondernemingsraden te bewaken. Het is daarbij belangrijk dat dit gebeurt zonder dat de markt voor deze diensten wordt ingeperkt of afgesloten.

In het verslagjaar werd veel aandacht besteed aan het uitdragen van de waarde van het SCOOR- certificaat voor opleidingsinstituten, ondernemingsraden en ondernemingen. Aan het einde van het jaar waren er 16 aanvragen voor certificering in behandeling.

In 2015 verwacht SCOOR de groei voort te zetten. Het certificaat biedt ondernemingraden het vertrouwen dat gecertificeerde opleidingsinstituten over voldoende kennis en kwaliteit beschikken om OR-leden goed te scholen. De kwaliteit wordt periodiek getoetst door een onafhankelijk auditbureau, aan de hand van vastgestelde criteria.


Nadere informatie:
Voor meer informatie over het jaarverslag 2014 en Stichting SCOOR kunt u contact opnemen met het secretariaat: tel. 070-3499 565, mail: info@scoor.nl.