SCOOR-certificaat voor Haagse Beek organisatieadvies

24 januari 2017

Opleidingsinstituut Haagse Beek organisatieadvies uit Den Haag heeft voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR ontvangen.

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR

Haagse Beek organisatieadvies heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft Haagse Beek organisatieadvies aangetoond dat de maatwerktrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, voldoen aan de door Stichting SCOOR gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is Haagse Beek organisatieadvies voor de duur van drie jaar gecertificeerd en wordt het bureau in het SCOOR-register vermeld.

SCOOR bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal. Meer hierover kunt u lezen op de website van SCOOR. 

Ga naar het SCOOR-register

Op welke onderdelen beoordeelt SCOOR een opleidingsbureau?

Ga naar Haagse Beek organisatieadvies.