SCOOR-certificaat voor academie voor Medezeggenschap

5 april 2017

Opleidingsinstituut academie voor Medezeggenschap uit Tilburg heeft voor maatwerktrainingen het certificaat van Stichting SCOOR ontvangen.

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR

academie voor Medezeggenschap heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft academie voor Medezeggenschap aangetoond dat de maatwerktrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, voldoen aan de door Stichting SCOOR gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is academie voor Medezeggenschap voor de duur van drie jaar gecertificeerd en wordt het bureau in het SCOOR-register vermeld.

SCOOR bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal. Meer hierover kunt u lezen op de website van SCOOR.

Ga naar het SCOOR-register

Op welke onderdelen beoordeelt SCOOR een opleidingsbureau?

Ga naar academie voor Medezeggenschap.