Trainingsbureau SBI Formaat SCOOR-gecertificeerd

23 juni 2016

Trainingsbureau SBI Formaat in Doorn heeft voor zowel maatwerk- als standaardtrainingen het certificaat van Stichting SCOOR ontvangen. Momenteel lopen nog zeven certificeringsaanvragen bij SCOOR.

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR

SBI Formaat heeft de afgelopen maanden een audit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft SBI Formaat aangetoond dat zowel de maatwerktrainingen als de standaardtrainingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, voldoen aan de door Stichting SCOOR gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is SBI Formaat voor de duur van drie jaar gecertificeerd en wordt het bureau in het SCOOR-register vermeld.

SCOOR bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsinstituut aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsinstituut centraal. Meer hierover kunt u lezen op de website van SCOOR.

Op welke onderdelen beoordeelt SCOOR een opleidingsbureau?

Ga naar het SCOOR-register

Ga naar SBI Formaat