Nieuwe SCOOR-certificaten OR-opleidingsbureau’s uitgereikt

5 februari 2015

Stichting SCOOR heeft nieuwe certificaten uitgereikt. Voortaan mogen OR-opleidingsbureaus Danthe en COMMbv zich ook SCOOR-gecertificeerd noemen, naast trainingsbureau blooming. Deze bureaus zijn inmiddels in het SCOOR-register opgenomen. De certificaten zijn afgegeven voor maatwerktrainingen en/of standaardcursussen en gelden voor één of drie jaar. Van vijftien andere opleidingsbureaus wordt de aanvraag voor certificering door Stichting SCOOR beoordeeld.

Voor het behalen van het SCOOR-certificaat moet een opleidingsbureau aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het ervaring hebben met maatwerk- en/of standaardcursussen op het gebied van medezeggenschap en de bedrijfsvoering met interne processen van kwaliteitswaarborging op orde hebben. Verder moet het bureau een goede koppeling kunnen maken tussen de vraag van de OR en de eigen inzet en daarbij de juiste interne en externe expertise inzetten. Ook moet het opleidingsbureau bij verhindering van een trainer voor adequate vervanging kunnen zorgen.

De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) is door de SER opgericht om de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden te bewaken. Dit doet de Stichting door middel van certificering van OR-opleidingsbureaus. Als een bureau aan de kwaliteitseisen voldoet, ontvangt het een certificaat en wordt het opgenomen in het openbare SCOOR-register. Daarnaast kan het jaarlijks in aanmerking komen voor een steekproef, om de continuïteit van de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Ga naar het SCOOR-register

Op welke onderdelen beoordeelt SCOOR een opleidingsbureau?