Jaarverslag Stichting SCOOR 2013

9 juli 2014

Het jaar 2013 was een belangrijk jaar voor de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). Niet alleen trad de wijziging van de WOR in werking die de oprichting van SCOOR mogelijk maakte, ook kon SCOOR met de uitvoering van haar taken beginnen. Het jaarverslag 2013 blikt onder andere terug op deze gebeurtenissen, en op het gereed komen van de Certificeringsregeling voor OR-opleidingsinstituten. Sinds eind 2013 hebben negen OR-opleidingsinstituten een aanvraag voor certificering door SCOOR ingediend.

Het jaarverslag 2013 is uitsluitend digitaal beschikbaar. Vanuit deze publicatie kunt u doorklikken naar webpagina’s met meer informatie en achterliggende documenten, zoals de WOR, SER-adviezen en de certificeringsregeling van SCOOR. Het jaarverslag 2013 is ook beschikbaar op de website van SCOOR.

Stichting SCOOR is door de SER opgericht, en is een onafhankelijke stichting. Wel dient zij op grond van haar statuten de SER en de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) inzicht te geven in de gang van zaken rondom de Stichting. Daarom zal het jaarverslag na vaststelling aan de CBM worden gezonden. 

Inhoudsopgave Jaarslag SCOOR 2013

Voorwoord | Oprichting | Doel en Taken | Werkzaamheden | Bestuur | SCOOR en de CBM | Communicatie | SCOOR en het medezeggenschapsveld | Jaar van wijzigingen voor opleidingsinstituten | Vooruitblik 2014 | Samenstelling bestuur 2013 

Ga naar het Jaarverslag 2013 van SCOOR (PDF, 1061 kB).