Jaarverslag SCOOR 2016: SCOOR groeit gestaag door

31 mei 2017

In 2016 verschijnt het jaarverslag van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) net als vorige jaren uitsluitend digitaal. SCOOR is een onafhankelijke stichting, opgericht in 2013 door de Sociaal-Economische Raad om de kwaliteit van OR-opleidingen te bewaken.

In het jaarverslag leest u o.a. over de activiteiten, de bestuurswerkzaamheden en het continuïteitsperspectief van SCOOR. Met de toename in het verslagjaar van het aantal gecertificeerde OR-opleidingsinstituten van twaalf naar vijftien groeit SCOOR gestaag door als keurmerk in de OR-opleidingsbranche. De bekendheid van SCOOR-certificaten in de markt neemt toe en steeds meer instituten vinden de investering in een audit de moeite waard.

Het bestuur van Stichting SCOOR stelt zich ten doel om in 2017 en daarna de groei van het aantal SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten verder te stimuleren. Het uiteindelijke doel van certificering van de OR-opleidingsinstituten is de kwaliteit van medezeggenschap verder te verbeteren.