Jaarverslag 2015: SCOOR- certificaat steeds bekender

13 juli 2016 

Na de start in 2014, heeft de Stichting SCOOR in oktober 2015 het tiende certificaat uitgereikt en bij de afsluiting van het jaar waren twaalf OR-opleiders gecertificeerd. Op dat moment waren er acht aanvragen in behandeling. Inmiddels is de bekendheid van het SCOOR-certificaat als kenmerk van kwaliteit, in de markt toegenomen en vinden steeds meer instituten de aanvraag en de investering in een audit de moeite waard.

Het SCOOR bestuur heeft in 2015 verder gewerkt aan de bekendheid van SCOOR bij opleidingsinstituten in de sector, bij bedrijven en organisaties en de daarin functionerende ondernemingsraden. Naast de opleidingsinstituten zelf, is het vooral de ‘vraagkant’ van de opleidingsmarkt die op de hoogte moet zijn van het bestaan van het certificaat en van de waarde daarvan bij de keuze voor een geschikte opleider. Steeds vaker stellen ondernemingsraden, ambtelijk secretarissen en ook opleidingscoördinatoren en inkopers binnen bedrijven en organisaties, gericht de vraag of een opleidingspartner al dan niet SCOOR-gecertificeerd is.

Stichting SCOOR stelt zich ten doel om in 2016 en daarna het aantal SCOOR-gecertificeerde opleidinginstituten verder te stimuleren en de (kwaliteit van) medezeggenschap verder te verbeteren. De Stichting streeft ernaar om zelfstandig kostendekkend te kunnen opereren, iets wat binnen enkele jaren bereikt moet zijn.

Stichting SCOOR bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van OR-opleidingsinstituten. Daarmee weten OR en ondernemer dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.