Expertbijeenkomst Medezeggenschap

30 november 2015

Donderdag 26 november vond de Expertbijeenkomst Medezeggenschap plaats. Deze besloten bijeenkomst, georganiseerd door de CBM, in nauwe samenwerking met Stichting SCOOR, trok circa 60 trainers, ambtelijk secretarissen en andere professionals uit het veld van OR-opleiding en -training naar de SER.

De bijeenkomst werd georganiseerd met de bedoeling om eens ‘onder elkaar’ van gedachten te wisselen over ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en de daaruit voortvloeiende veranderende behoefte aan opleiding en scholing van OR-leden. De nieuwe voorzitter van Stichting SCOOR, Fieke van der Lecq, opende de bijeenkomst en onder begeleiding van dagvoorzitter Evert Verhulp, voorzitter van de CBM, is een drietal onderwerpen besproken.

Aan de hand van korte inleidingen van Jaap Jongejan (voorzitter BVMZ, bestuurslid SCOOR), Jacqueline Wit (vicevoorzitter VASMO – Vereniging voor adviseurs/ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen) en Karim Cherif (managing director Cirquest – opleidingsbedrijf met o.a. e-learningproducten) werden de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap en van scholing verkend en gekoppeld aan de vraag hoe binnen die veranderingen de kwaliteit van de medezeggenschap en specifiek van OR-scholing is te waarborgen. Daarbij kwam de tendens naar meer korte, intensieve trainingsmomenten en de verbreding van medezeggenschap van de meer traditionele OR naar andere vormen, uitgebreid aan bod.

Verder zijn de waarde van certificering van OR-trainingsbureaus en de rol van bijvoorbeeld ambtelijk secretarissen als deskundige en intermediair besproken. Ook kwamen de mogelijkheden van digitalisering voorbij, waaronder het gebruik van e-learning, mede in combinatie met een standaardcursus of met een maatwerktraining.

De deelnemers stelden bij de bijeenkomst vragen en plaatsten opmerkingen, zoals dat de maatwerktrainingen (voor de gehele OR) van belang blijven, ongeacht de andere vormen van OR-scholing. Ook werden vragen gesteld als: welk profiel heb je nodig als OR-lid, zou een review na het volgen van een OR-training bijdragen? Deelnemers merkten op dat niet alleen scholing, maar ook ontwikkeling – hetgeen meer ziet op vaardigheden dan op kennis – van belang is en dat er is nog geen zicht is op de toegevoegde waarde van e-learning binnen de OR-scholingwereld. Dit alles leidde tot een boeiende discussie over de veranderingen binnen deze sector.

Na afloop van de bijeenkomst hadden de deelnemers tijdens de netwerkborrel gelegenheid om hierover en andere onderwerpen verder te praten.