Evert Verhulp voorzitter CBM

2 oktober 2015

Prof. mr. Evert Verhulp, Kroonlid van de SER, is de opvolger van prof. mr. Ferdinand Grapperhaus als voorzitter van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER. Het voorzitterschap van het bestuur van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) zal hij beëindigen. In die functie wordt hij naar verwachting opgevolgd door onafhankelijk Kroonlid mw. prof. dr. Fieke van der Lecq. Zij wordt ook lid van de CBM. De heer Grapperhaus was de eerste voorzitter van de CBM.