Certificeringsregeling SCOOR compleet

16 januari 2014

De Certificeringsregeling van SCOOR is aangevuld met de laatste drie ontbrekende onderdelen. Daarmee is de Certificeringsregeling volledig, en kan SCOOR met alle benodigde instrumenten haar taak uitoefenen: het bewaken van de kwaliteit van scholing door de certificering van de OR-opleidingsinstituten. Sinds oktober 2013 kunnen instituten een certificaat aanvragen. De eerste aanvragen heeft SCOOR inmiddels in behandeling. 

In de Certificeringsregeling van SCOOR staan de bepalingen waarmee opleidingsinstituten te maken krijgen als ze voor certificering door SCOOR in aanmerking willen komen. De regeling voorziet in de criteria waaraan een opleidingsinstituut voor certificering moet voldoen. Hierin staan de meetbare eisen waarop een instituut wordt beoordeeld.

Met het gereed komen van de Bezwaar- en klachtenregeling, het Reglement gebruik beeldmerk SCOOR en het Reglement register SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten is de Certificeringsregeling compleet. De regeling heeft de volgende onderdelen:

Certificatieschema
De criteria waaraan een opleidingsinstituut voor certificering moet voldoen, zijn te vinden in het certificatieschema van SCOOR. In dit schema staan de meetbare eisen waarop een instituut wordt beoordeeld. Ga naar het schema (PDF, 269 kB)

Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau
De auditwerkzaamheden voor Stichting SCOOR worden verricht door een extern en onafhankelijk auditbureau, dat moet werken volgens een door Stichting SCOOR vastgestelde richtlijn. Stichting SCOOR heeft aan de hand van een aanbestedingsprocedure het auditbureau CIIO BV geselecteerd. Ga naar de richtlijn (PDF, 217 kB) 

Regeling certificeringsbijdrage opleidingsinstituten
Voor het certificaat van Stichting SCOOR geldt een jaarlijkse financiële bijdrage voor de kosten van het auditbureau en overige werkzaamheden van Stichting SCOOR. In de Richtlijn staat hoe de bijdrage wordt berekend. Ga naar de regeling (PDF, 81 kB)

Bezwaar- en klachtenregeling
Als een OR-opleidingsinstituut het met een beslissing van SCOOR oneens is, of een klacht heeft, staat in deze regeling hoe SCOOR daarmee omgaat. Ga naar de regeling (PDF, 17 kB) 

Reglement gebruik beeldmerk SCOOR
OR-opleidingsinstituten die door SCOOR zijn gecertificeerd, krijgen het recht gebruik te maken van het beeldmerk van SCOOR. In het reglement staat beschreven hoe instituten het beeldmerk mogen gebruiken. Ga naar het reglement (PDF, 140 kB)

Reglement Register SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten
OR-opleidingsinstituten met een SCOOR-certificaat worden in het SCOOR-Register opgenomen, een overzicht voor OR’en en bestuurders die een kwalitatief goede opleiding of training zoeken. Ga naar het reglement (PDF, 58 kB)

De volledige Certificeringsregeling van SCOOR is te vinden op www.scoor.nl. Hier zijn ook vragen en antwoorden over de regeling te vinden.


Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SCOOR: tel. 070 - 3499 565 en info@scoor.nl.