Certificering OR-opleidingsinstituten door Stichting SCOOR van start

31 oktober 2013

Opleidingsinstituten voor ondernemingsraden kunnen vanaf vandaag bij Stichting SCOOR een aanvraag indienen om zich door SCOOR te laten certificeren. De belangrijkste onderdelen van de Certificeringsregeling staan op de website van SCOOR.

Stichting SCOOR is opgericht om de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden te bewaken, door middel van certificering van OR-opleidingsinstituten. Het gaat om een vrijwillige certificering, waarmee opleidingsinstituten in de markt zich op kwaliteit van andere aanbieders in de markt kunnen onderscheiden. Ondernemer en OR kunnen aan het SCOOR-certificaat zien dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

Kwaliteit management centraal
De Certificeringsregeling van SCOOR bevat de eisen, procedures en werkwijzen rond de certificatie door SCOOR. De eisen waaraan een opleidingsinstituut voor certificering moet voldoen, zijn te vinden in het Certificatieschema van SCOOR. In dit schema staan de meetbare eisen waarop een instituut wordt beoordeeld. Uitgangspunt is de waarborg dat instituten in staat zijn bij gezamenlijke trainingen van OR-leden naast standaardtrainingen ook kwalitatief goed maatwerk aan te bieden. Als maatstaf voor deze waarborg let SCOOR vooral op de kwaliteit van het managementsysteem van een instituut. Daarbij kijkt SCOOR onder andere naar welke processen formeel zijn vastgelegd en de rol van management en directie.

Auditbureau: CIIO BV
De auditwerkzaamheden voor Stichting SCOOR worden verricht door een extern en onafhankelijk auditbureau, dat moet werken volgens een door Stichting SCOOR vastgestelde richtlijn. Stichting SCOOR heeft aan de hand van een aanbestedingsprocedure het auditbureau CIIO geselecteerd en dit bureau de opdracht gegeven om de auditwerkzaamheden te verrichten. CIIO is gespecialiseerd in certificering en toetsing van professionele dienstverlening en heeft ervaring op het gebied van de medezeggenschap. CIIO zal gedurende drie jaar alle auditwerkzaamheden voor Stichting SCOOR verrichten.

Kosten
Voor het certificaat van Stichting SCOOR geldt een jaarlijkse financiële bijdrage voor de kosten van het auditbureau en overige werkzaamheden van Stichting SCOOR. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage hangt af van de omvang van de marktomzet van een opleidingsinstituut. Opleidingsinstituten die nog in 2013 een aanvraag indienen en de financiële bijdrage voldoen, hoeven geen bijdrage over 2014 te betalen.

Stichting SCOOR zal in eerste instantie de opleidingsinstituten die zich in de afgelopen maanden als belangstellende bij het secretariaat hebben gemeld, in de gelegenheid stellen zich te laten certificeren.


Voor meer informatie over CIIO zie: www.ciio.nl

Voor meer informatie: secretariaat van Stichting SCOOR, tel. 070 – 3499565 en info@scoor.nl