Certificaat SCOOR geeft OR en bestuurder inzicht in kwaliteit OR-opleidingen

23 januari 2014

De certificering van OR-opleidingsinstituten door SCOOR biedt ondernemingsraden en bestuurders inzicht in de kwaliteit van OR-opleidingen. Dat is goed voor de kwaliteit van scholing én voor het aanbod op de scholingsmarkt. Werknemers en ondernemers hebben veel vertrouwen in deze nieuwe manier om de kwaliteit van het aanbod zo inzichtelijk te maken. Zij hopen dat veel OR-opleiders het SCOOR-certificaat gaan halen.

De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, kortweg SCOOR, is in augustus 2013 door de SER opgericht en heeft tot doel het bewaken van de kwaliteit van opleidingen voor (leden van) ondernemingsraden. Sinds oktober 2013 kunnen OR-opleidingsinstituten zich door SCOOR laten certificeren. Het gaat om een vrijwillige certificering, waarmee opleidingsinstituten zich op kwaliteit van andere aanbieders in de markt kunnen onderscheiden.

“Kwaliteit van opleidingen is altijd al een belangrijk onderdeel van medezeggenschap, maar nu meer dan ooit”, zegt SCOOR-voorzitter Evert Verhulp. “In deze tijd van bezuinigingen, reorganisaties en andere voor een bedrijf ingrijpende gebeurtenissen doet een OR er goed aan zijn kennis en kunde op peil te houden, door middel van het volgen van scholing. Sinds de wijziging van de WOR van juli 2013 hebben OR-en een versterkt scholingsrecht. Hiermee kan de OR aanspraak maken op scholing van voldoende kwaliteit, voor minimaal vijf dagen op jaarbasis.”

Aan SCOOR nemen onder andere de centrale werknemers- en werknemersorganisaties deel. FNV-voorzitter Ton Heerts beaamt het belang van scholing voor OR-leden: “Juist in economisch moeilijke tijden is een goed geschoolde ondernemingsraad belangrijk. Een SCOOR-certificaat waarborgt de vereiste kwaliteit van scholing.” Voor VNO-voorzitter Bernard Wientjes heeft certificering ook een ander effect. “Certificering van OR-opleidingsinstituten bevordert de diversiteit van het aanbod op de OR-scholingsmarkt, en speelt zo in op de behoefte naar maatwerk bij ondernemingsraden.”

Ook voor een bestuurder heeft een opgeleide OR meerwaarde, vindt SCOOR-voorzitter Verhulp. “Bedrijven hebben steeds vaker te maken met complexe organisatieveranderingen. Zorg juist dán voor een goede opleiding voor de OR, opdat de OR goed beslagen ten ijs kan komen en op adequate wijze het overleg met de bestuurder kan voeren.”

Wie op zoek is naar een opleidingsinstituut voor een OR-cursus of training, kan het register op www.scoor.nl raadplegen. De opleidingen worden aangeboden in de vorm van maatwerktrainingen en/of in de vorm van standaardcursussen.


Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SCOOR: tel. 070 - 3499 565 en info@scoor.nl.