Bijeenkomst SCOOR-gecertificeerde OR-opleidingsinstituten

19 juni 2017

Op maandagmiddag 19 juni kwamen directeuren en trainers van SCOOR-gecertificeerde OR-opleidingsinstituten naar het SER-gebouw in Den Haag voor een bijeenkomst gewijd aan kwaliteitsmanagement. Samen met het bestuur van SCOOR werd van gedachten gewisseld over kwaliteit in de medezeggenschapsopleidingensector en de meerwaarde van het SCOOR-kwaliteitskeurmerk.

Het eerste deel van de bijeenkomst stond in het teken van kwaliteitsmanagement in brede zin. Spreker Peter Noordhoek van het bureau Northedge gaf in zijn presentatie een overview van het kwaliteitsmanagementveld, welke scholen er binnen dit veld zijn en liet zien hoe kwaliteit – bij opleiders – ter hand kan worden genomen.

Na deze inleiding werd in het tweede deel meer specifiek ingegaan op kwaliteitsmanagement in de medezeggenschapsopleidingensector en het SCOOR-keurmerk. SCOOR-voorzitter prof. Fieke van der Lecq schetste waar SCOOR momenteel staat als keurmerk en welke signalen vanuit de markt bij SCOOR binnen komen. Vervolgens werd aan de hand van een viertal vragen in groepjes gediscussieerd over kwaliteitsontwikkelingen in de branche, het certificeringsproces van SCOOR en mogelijkheden om kwaliteitsmanagement bij OR-opleidingsinstituten verder te versterken. 

Uit deze informele discussie kwamen verschillende aandachtspunten naar voren voor de branche en Stichting SCOOR. SCOOR gaat verder met deze punten aan de slag en zal o.a. via de website berichten over komende ontwikkelingen.