Aanbeveling Stichting van de Arbeid: werk met SCOOR!

28 mei 2014

Werkgevers en ondernemingsraden die voor een SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut kiezen, weten daarmee dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven. De Stichting van de Arbeid dringt er bij decentrale cao-partijen dan ook op aan te bevorderen dat werkgevers en ondernemingsraden met SCOOR-gecertificeerde opleidingsinstituten in zee gaan. 'Dit signaal onderstreept het belang van kwalitatief goede scholing voor OR’en,' aldus SCOOR-voorzitter Evert Verhulp.

De Stichting van de Arbeid hecht grote waarde aan een goed ontwikkelde medezeggenschap in bedrijven. Dit draagt bij aan gezonde en stabiele arbeidsverhoudingen die het Nederlandse bedrijfsleven versterken. Goede inbreng van medewerkers vergt scholing en vorming. Dit geldt niet alleen voor kennis van de WOR maar bijvoorbeeld ook voor actuele thema’s als sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.

De Stichting verzoekt daarom decentrale cao-partijen om te bevorderen dat werkgevers en ondernemingsraden voor scholing en vorming van de ondernemingsraad gebruik maken van een door SCOOR gecertificeerd opleidingsinstituut. Daarmee weten werkgevers en ondernemingsraden dat deze instituten in staat zijn kwalitatief goede cursussen en trainingen te geven.

SCOOR-voorzitter Evert Verhulp is verheugd met dit standpunt. 'Door deze aanbeveling krijgt SCOOR meer gestalte, waardoor haar taken en werkzaamheden voor OR-opleiders, ondernemingsraden en werkgevers ook zichtbaarder worden. Dit signaal onderstreept het belang van kwalitatief goede scholing voor OR’en. Het kan de kwaliteit van de medezeggenschap en dus het overleg tussen OR’en en werkgevers alleen maar ten goede komen.’