Contact stichting SCOOR

Bezoekadres
SER-gebouw 
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag

Postadres
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
T: 070 - 34 99 565
E: info@scoor.nl

Van het secretariaat van SCOOR zijn de volgende medewerkers via dezelfde contactgegevens bereikbaar:
  • Dhr. R. (Reitze) Wellen
  • Dhr. R.A.M. (René) van den Born