Wat is voor een OR-opleidingsinstituut de meerwaarde van een SCOOR-certificaat?

Redenen voor een opleidingsinstituut om het SCOOR-certificaat aan te vragen:

  • Met het SCOOR-certificaat kan uw opleidingsinstituut zich onderscheiden in de markt, klanten kunnen erop vertrouwen dat uw instituut kwaliteit biedt.
  • Na gecertificeerd te zijn, wordt uw opleidingsinstituut in het SCOOR-register opgenomen, waardoor uw instituut makkelijk en snel kan worden gevonden door OR’en. 
  • Uw opleidingsinstituut wordt specifiek beoordeeld op medezeggenschapsscholing, dit in tegenstelling tot andere keurmerken en certificaten. 
  • Tussentijdse, steekproefsgewijze audits zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil wordt gehouden.