Kosten

Voor het certificaat van Stichting SCOOR geldt een jaarlijkse financiële bijdrage.
Deze bijdrage betreft een vergoeding voor de kosten van enerzijds het verrichten van de audits door het auditbureau en anderzijds van de overige werkzaamheden van Stichting SCOOR.
De hoogte van de jaarlijkse bijdrage is onderverdeeld in drie categorieën en hangt samen met de omvang van de marktomzet van een opleidingsinstituut. De tarieven staan in de Regeling certificeringsbijdrage opleidingsinstituten (PDF, 81 kB).

Indien het opleidingsinstituut een certificaataanvraag indient, kan de initiële audit plaatsvinden, nadat de jaarlijkse financiële bijdrage aan Stichting SCOOR betaald is.