Auditbureau

De auditwerkzaamheden voor Stichting SCOOR worden door een extern en onafhankelijk auditbureau verricht. Het auditbureau moet werken volgens een door Stichting SCOOR vastgestelde Richtlijn.
Stichting SCOOR heeft de opdracht voor het verrichten van deze werkzaamheden via een aanbestedingsprocedure aan CIIO BV gegund. Stichting SCOOR en CIIO zijn daarbij een raamovereenkomst aangegaan voor de duur van drie jaar. CIIO zal gedurende deze periode alle auditwerkzaamheden voor Stichting SCOOR verrichten.

Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • initiële (eerste) audit 
  • herhalingsaudit 
  • steekproefsgewijze audit 
  • aanvullend onderzoek als niet (meer) aan de eisen wordt voldaan.

Meer informatie over de auditorganisatie CIIO, vindt u op: www.ciio.nl.