Aanvraag certificering

Door het digitale aanvraagformulier in te vullen en te verzenden, komt de aanvraag direct bij het secretariaat van Stichting SCOOR terecht.

Zelftest

Aan de hand van onderstaande zelftest kunt u op eenvoudige wijze checken of uw organisatie in aanmerking komt voor het SCOOR-keurmerk. Het voldoen aan de zelftest betekent niet dat uw organisatie de audit positief doorloopt, maar geeft u een indicatie.

Wilt u weten hoe een audit in zijn werk gaat? Klik hier om uitleg en ervaringen te lezen.

Heeft u vragen over deze zelftest of het keurmerk? Neem dan contact op met het SCOOR-secretariaat via info@scoor.nl of 070-3499565.


De zelftest

 

Mijn organisatie Ja Nee
1. heeft onder meer de doelstelling om medezeggenschapsraden te scholen en te vormen

2. geeft jaarlijks minimaal 10 maatwerktrainingen en/of open inschrijvingscursussen


3. stuurt binnen de organisatie op het kwaliteitsbeleid en heeft duidelijke kwaliteitsdoelstellingen

4. werkt met competente trainers, die hun vakbekwaamheid op peil houden

5. garandeert met achtervang dat er altijd een trainer beschikbaar is

6. bevordert kwaliteit door intervisie binnen de organisatie

7. zorgt ervoor dat trainers goed passen bij de opleidingsvraag van medezeggenschapsraden

8. zorgt ervoor dat de training goed past bij de opleidingsvraag van medezeggenschapsraden

9. voert een gedegen evaluatie uit na een training of cursus

10. houdt jaarlijks een review over de resultaten en evaluaties, en voert zo nodig  verbeteringen door